Onze klachtenprocedure

Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten met passie en uiterste inzetbaarheid. Maar ook wij kunnen fouten maken, en dat kan ertoe leiden dat u een klacht heeft.

Dit hoeft niet altijd te betekenen dat u ook daadwerkelijk schade heeft geleden. Ook wanneer onze dienstverlening niet aan uw verwachtingen heeft voldaan, verzoeken wij u dit direct bij ons kantoor te melden. Alleen op deze manier zijn wij staat om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Graag eerst een klacht kenbaar maken aan ons. 

Indien u een klacht hebt, kunt u uw klacht zowel mondeling, schriftelijk, per post of per e-mail bij onze klachtencoordinator de heer H.E.J.J. Guitjens kenbaar maken. Deze zal uw klacht schriftelijk vastleggen in ons klachtenregister en proberen om tot een directe oplossing te komen van uw klacht. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt u binnen 48 uur een schriftelijke ontvangstbevestiging van de klacht.

Uiterlijk 6 weken na het ontvangst van de klacht door ons kantoor, bespreken wij de uitkomsten van ons onderzoek graag persoonlijk met u door. Indien u dit niet op prijs telt ontvangt u van ons een schriftelijke reactie. Indien overeenstemming kan worden bereikt over de aangedragen oplossing zullen wij  spoedig mogelijk zorgen voor de uitvoering daarvan.

Daarna eventueel naar het klachteninstituut
Indien wij samen met u niet tot overeenstemming kunnen komen over de oplossing van uw klacht, dan kunt u uw klacht desgewenst schriftelijk voorleggen aan:

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Postbus 93257

2509 AG DEN HAAG

Internet: www.kifid.nl

Voor uw zekerheid

Wanneer uw klacht leidt tot een financiële claim dan geven wij graag de zekerheid dat wij in staat zijn een gerechtvaardigde claim te kunnen betalen. Hiervoor hebben wij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij BAVAM- DE VEREENDE welke voldoet aan de wettelijk gestelde vereisten.